กิจกรรมของเขตพื้นที่

สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารท...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว ส...

กลุ่มอำนวยการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพั...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมโครงการพัฒนาระบบก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือก...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับนายพลากร สุว...

กลุ่มอำนวยการ
การอบรมพัฒนาจริยคุณตามแ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการใช้วิทยุสื่อสา...

กลุ่มอำนวยการ
ประธานประชุมปรึกษาหารือ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมวิ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมหารือและเตรีย...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติในงานกระ...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจราชการโรงเรียนประชา...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 page 1 / 14