กิจกรรมของเขตพื้นที่

กระทรวงศึกษาธิการเคลื่อ...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชา...

กลุ่มอำนวยการ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่...

กลุ่มอำนวยการ
มอบเงินช่วยเหลือแก่นักเ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมต้อนรับและเป็นเกียร...

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมเสริมสร้างการ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครง...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนร...

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่ตรวจราชการ

กลุ่มอำนวยการ
รมอบทุนการศึกษาให้นักเร...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยม โครงการโรงเร...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมการประชุมการรับนโยบ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมประธานกลุ่ม หารื...

กลุ่มอำนวยการ
คณะกรรมการกำกับติดตามผล...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจติดตามการดำเนินงานโ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมติดตามความก้า...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 1 / 11