ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โดยวิธีเ...[บ้านยือลาแป]
 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว...[สามัคคีวิทยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสัญญานอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[บ้านลูโบะบูโละ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[บ้านรามา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49 โดยวิธีเฉพาะเจ...[บ้านลูโบะดาโต๊ะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ที่/๔๙ โดยวิธีเ...[บ้านสวนพลู]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒[บ้านบือราเปะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 ปีงบประมา...[บ้านบูเกะสูดอ]
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างนักเรียนหญิง 4ที่/49 ปีงบประมาณ 2562[บ้านสวนพลู]
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาคว...[สามัคคีวิทยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่...[บ้านดาฮง]
 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49[บ้านดาฮง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...[บ้านตะโละแน็ง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่คว่ำจานและซิงค์ล้างจาน[วัดโคกโก]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒[บ้านลูโบะบูโละ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562[บ้านกาบุ๊]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัِِดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2562[บ้านสวนพลู]
 ประกาศเผยแพร่แพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒[บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)]
 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[บ้านลูโบ๊ะบาตู]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 1 / 23