ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[บ้านกูแบสาลอ]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ...[วัดลําภู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนโรงเรียนร่วม โครงก...[บ้านกูแบสาลอ]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคากลางก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ...[บ้านบาตง]
 ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้...[บ้านบาโงปะแต]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร...[บ้านบาโงปะแต]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[สามัคคีวิทยา]
 ประกาศราคากลาง[สามัคคีวิทยา]
 ประกาศราคากลางก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ...[บ้านบาตง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคา...[สามัคคีวิทยา]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคา...[บ้านดาฮง]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื...[บ้านดาฮง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคา...[บ้านปาหนัน]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื...[บ้านปาหนัน]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคา...[บ้านบาตง]
 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื...[บ้านกูเล็ง]
 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกบ และสิ่งก่อสร...[บ้านรือเสาะ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ...[บ้านรือเสาะ]
 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 004 และพื้นที่...[วัดลําภู]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่...[บ้านกาแร]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 page 1 / 16